Digifinans

Fem tips för en stressfri inför jul

Studier visar att 69 procent av oss är stressade vid jul, att 5 procent är mer benägna att få hjärtstopp och att skilsmässofrekvensen är högre i januari än någon annan månad. Hör du till dem som tycker att du har för mycket att göra, men för lite tid när första söndagen i advent kommer; Läs vidare. Här är våra fem bästa tips för att hitta julfriden.

Symtom på stress (och vad du kan göra åt dem)

Stressar du mycket? Här ser du de olika symtomen på stress. Stress kan vara både positivt och negativt. Många tänker på stress när vi har mycket att göra eller mycket att tänka på. En del av oss tål detta väldigt bra, men om vi utsätts för mycket stress över tid kan det vara negativt för …

Les mer