Digifinans

5 matvarer som senker blodtrykket

blodtrykk

Spiser du nok av disse blodtrykkssenkende matvarene? Visste du at slag og hjertesvikt er to av de mest vanligste årsakene til dødsfall flere steder i verden. Det er kanskje på tide å ta helsa på alvor, så du ikke faller inn under kategorien selv. Hva er høyt blodtrykk? Har du et blodtrykk på over 140/90 …

Les mer