Digifinans

Därför bör du vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter varje dag

För mycket stillasittande har nästan blivit en folksjukdom i det här landet. Många har stillasittande jobb och sitter dessutom stilla för mycket på fritiden. Du behöver inte nödvändigtvis träna, men att vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter varje dag bör vara ett minimum. Rörelse är viktigt för både blodcirkulationen, muskler och leder. Från 30 …

Les mer