Digifinans

Symtom på stress (och vad du kan göra åt dem)

Stressar du mycket? Här ser du de olika symtomen på stress. Stress kan vara både positivt och negativt. Många tänker på stress när vi har mycket att göra eller mycket att tänka på. En del av oss tål detta väldigt bra, men om vi utsätts för mycket stress över tid kan det vara negativt för …

Les mer